Publication: Smålandsposten
Date: August 12, 2010
Author: Elenor Andersson
Kan klassisk musik framföras på dragspel? Det finns säkert delade meningar om det, men Kallis Bengtsson visar med råge att det går, nu när han spelar för en fascinerad publik i Växjö domkyrka. Han är en mästare på accordeon, som är ett dragspel med melodibas, det vill säga att bastonerna är helt fria och inte frambringar färdigt inlagda treklanger. Petersson-Bergers Sommarsång känns fint öppnande, innan den ryske bajanisten Vladislav Zolotarev blir representerad i barnsvit nr3. Kring en bordunton kretsar en livlig basrörelse i den första dansanta satsen. Ave Maria av Astor Piazzolla är ett lugnt, skönt stycke filmusik som inte verkar ha något slut, utan liksom sjunger sig själv flera varv. Ur barockrepertoaren spelas Svit HWV 434 för cembalo av Händel, och Air av Bach, och ur samma epok det stora verket för kvällen - Bachs Toccata och Fuga i d-moll. Fascinerande att i diskanten låter det ibland som orgelpipor. Och det är ett förvånansvärt stort basljud som kommer ur accordeonet. Ekoeffekterna i fugan åstadkoms genom att lägga hakan mot ett reglage som tillfälligt sätter oktavkopplen ur spel. Ett maffigt verk, verkligen skickligt framfört. Man imponeras av hanteringen av instrumentet - tyngden, balansen, disponeringen av ut och indrag i fraseringen, och att vänsterhandens rem inte får hindra virtuosens frihet. Sist ut är Zolotarevs Sonat nr 2, ett temperamentsfullt verk som frossar i instrumentets möjligheter. Första satsen är mycket variationsrik med bland annat bälgskakningar, och mycket charmfull i basens melodiska parti. I den andra satsen finns crescendon och diminuendon, och när den mustiga och folkdansartade tredje satsen byggs upp mot kulmen visar Kallis Bengtsson sin makalösa fingerfärdighet som får oss att applådera länge och innerligt.