Publication: Tonvikt
Date: June 6, 2010
Author: Agneta Bergström
Kallis visade stor skicklighet Musiken vi fick lyssna till var av stora kompositörer som, Scarlatti, Albentiz, Bach, Vivaldi och Solotariov. Kallis Bengtsson framförde dessa stycken så bra att ingen kunde tro att musiken var skriven för något annat instrument än just accordeon. Han visade stor skicklighet i teknik, t ex bälgskakningarna. Alla som provat på accordeon och gjort bälgskakningar vet. att lätt är det inte. När vi lyssnade till vintern ur de fyra årstiderna av Vivaldi fick Kallis oss att förstå att stråkorkestern är överflödig. Han spelade allt på accordeon! Vilket fantastiskt instrument! Jag gick nöjd och fylld av inspiration efter denna kväll.